Als je inbox tegenwoordig lijkt op de onze, ontvang je waarschijnlijk veel e-mails over updates voor het Privacybeleid van websites die je gebruikt. Dat komt omdat binnenkort een nieuwe Europese wet op gegevensbescherming , de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in heel Europa in werking treedt. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven en organisaties hun gegevensverwerking beschrijven.

Ook binnen WekVinden Alphen hebben we een aantal aanpassingen moeten doorvoeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van onze website en het verbeteren van het privacy beleid. We nemen deze verantwoordelijkheid voor uw privacy gegevens dan ook zeer serieus en zijn toegewijd om dat vertrouwen te eren.

Onze privacy verklaring kunt u vinden op de website via deze link. We raden iedereen aan deze nieuwe privacy verklaring te lezen, aangezien deze van kracht zal worden op 25 mei 2018.  Mocht u hier niet mee instemmen dan verzoeken wij u dat zo snel mogelijk kenbaar te maken en zullen wij u uitschrijven uit ons bestand.

Uiteraard hopen we dat u ingeschreven blijft in onze, voor velen, zo belangrijke Stichting.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur
Bert Noorbeek

Share This