Visie en Strategie

Werkloosheid kent 4 fasen:
  1. ontslag
  2. organiseren van je toekomst
  3. persoonlijke ontwikkeling
  4. solliciteren.
  Binnen elke fase zijn er speciale omstandigheden en aandachtsgebieden die herkenbaar zijn voor de werkzoekende. De dienstverlening van WerkVinden Alphen (WVA) is daarop afgestemd. WVA speelt niet in de gehele keten een rol. WVA biedt hulp en ondersteuning in volgende fases.

  Belangrijk om te weten

  Bij WVA maken startende werkzoekenden kennis maken met alle fasen. Zodat de laatste fase, solliciteren, succesvol kan worden afgesloten.
  Aan de hand van gesprekken moet worden bepaald in welke fase de werkzoekende zit en welke fases hij/zij idealiter moet doorlopen. Daarna moet er een keuze worden gemaakt welke workshops of informatiebijeenkomsten het best aansluiten bij de werkzoekende. Dit proces noemen we het sollicitatieprofiel.
  Het volgen van workshops of informatiebijeenkomsten zonder een duidelijk  sollicitatieprofiel van de werkzoekende, raden we af. Indien nodig verwijzen we werkzoekenden door als dat uit het sollicitatieprofiel komt. Alles gaat voor jouw succes.

  Fase 1: Ontslag

  De eerste fase van werkloosheid kent 3 verschillende perioden:

  a. de dreiging van ontslag
  b. het feitelijke ontslag
  c. de ontslagverwerking, de periode na het ontslag

  Tijdens deze 3 perioden voelen  mensen veel spanningen en onzekerheid.

  Vaak is er deskundige (juridische) hulp nodig op vele terreinen.

  Ook is sociale hulp ofwel een arm om je heen en iemand om mee te praten heel fijn in deze fase.

  Fase 2: Organiseren van je toekomst

  De tweede fase van werkloosheid:  het feitelijke ontslag is achter de rug en je moet jouw nieuwe werkloze situatie op orde te krijgen.

  Dit betekent dat je zoveel mogelijk structuren aanbrengt in je dagelijks nieuwe leven.

  In deze fase is het van groot belang dat je zorgen voor nu en voor later, zoveel mogelijk wegneemt. Je maakt als het ware ‘je hoofd leeg’ en maakt je klaar voor een nieuw begin.

  Dan ontstaat er rust, waardoor je je voor kunt bereiden op de volgende fase, persoonlijke ontwikkeling.

  Fase 3: Persoonlijke ontwikkeling

  Je hebt inmiddels zoveel mogelijk je hoofd leeggemaakt door acceptatie van de situatie. Daarna heb je weer structuur aangebracht in jouw dag. Dan kunnen nu plannen en toekomst worden geordend.

  Je gaat nu denken in mogelijkheden voor nieuw/ander werk. Je kijkt niet alleen kijken naar wat je hebt gedaan (in je oude baan).  Je verdiept jezelf in andere kansen en mogelijkheden om je eigen loopbaan in principe verder  uit te stippelen. Je weet dan welke nieuwe baan je zoekt en waarom.

  In deze fase wordt onder meer gekeken naar kennis en kunde, maar ook naar competenties en vaardigheden. Een logische vervolgstap zou weer terug naar de schoolbanken kunnen zijn om weer iets te leren.

  ‘Competentie’ gaat verder dan ‘vaardigheid’. Je hebt vaak diverse vaardigheden nodig voor het ontwikkelen van competenties. Sociale vaardigheden als goed kunnen delegeren en aansturen, goed kunnen luisteren, goed kunnen coachen, maar ook conceptuele vaardigheden zoals het analyseren van processen, het maken van een planning heb je bijvoorbeeld nodig voor een leidinggevende competentie.

  Fase 4: Solliciteren

  In deze vierde fase ga je daadwerkelijk aan de slag om een nieuwe baan te vinden. Dat betekent dat je heel goed weet welk soort werk je zoekt, waarom en waar (sector, organisatie).
   
  Aan de hand van het in eerdere fasen door jezelf opgebouwde profiel ga je aan de slag met vacatures zoeken, CV’s maken, pitches of andere manieren om op te vallen en aandacht te trekken van werkgevers. Natuurlijk gevolgd door het schrijven van sollicitatiebrieven  en andere manieren om een afspraak te regelen bij een werkgever.
   
  Als er een sollicitatiegesprek in zicht komt, kun je dit gesprek ook weer voorbereiden en oefenen. Misschien is er ook aandacht nodig voor nieuwe arbeidsvoorwaarden.
   

  Deze fase eindigt bij het in dienst treden, je bent dan helemaal klaar voor deze nieuwe uitdaging.