Vrijwilligers welkom!

  • heb je affiniteit met de arbeidsmarkt of wil je dat krijgen
  • wil je graag iets betekenen voor je medemens
  • stel je persoonlijke aandacht op prijs
  • ben je enthousiast, assertief, oplossingsgericht

Dan zijn wij wellicht op zoek naar jou!

Hieronder een aantal vacatures waarvoor we op dit moment vrijwilligers zoeken, 
echter ook voor andere bezigheden zijn altijd vrijwilligers welkom.

Heb je interesse, stuur dan een mail aan bestuur@werkvindenalphen.nl.

Vacatures


Voorzitter

Wij zoeken een voorzitter van het bestuur die, als onbezoldigd vrijwilliger, gedurende enkele dagdelen per week, leiding en richting kan geven aan het bestuur en de bestuursvergaderingen. Daarnaast een bijdrage kan leveren aan onze missie, visie en het beleid en een aanspreekpunt is binnen en buiten onze organisatie.
Wil je meer weten dan kan je altijd even contact opnemen via bestuur@werkvindenalphen.nl

Klik op het PDF symbool voor  de functiebeschrijving WVA functieprofiel Voorzitter feb. 2024 v 1.3


Buddy

Wij zoeken iemand voor de rol van Buddy die, als onbezoldigd vrijwilliger, gedurende enkele dagdelen per week, leiding en richting kan geven aan een nader overeen te komen aandachtsgebied.

Klik op het PDF symbool voor  de functiebeschrijving WVA functieprofiel Buddy vs. 1.0 2020 08 149
Wil je meer weten dan kan je altijd even contact opnemen met Fre van der Werff, vanderwerff.fre@gmail.com, tel. 06 – 81 70 55 84.


Programma Coördinator

Wij zoeken een Programma Coördinator die, als onbezoldigd vrijwilliger, zich gedurende enkele dagdelen per maand in wil zetten. Als Programma Coördinator verzorg je de organisatie van de events, zoals workshops, informatiesessie e.d. (circa 1 per maand).  Op basis van de kwartaalplanning stel je samen met vrijwilligers van ‘productontwikkeling’ en ‘communicatie’ de  maandplanning op en organiseert de bijeenkomsten.  

Adobe PDF ReaderKlik op het PDF symbool voor  de functiebeschrijving WVA functieprofiel Programma Coordinator 1.02  2023 09 01
Wil je meer weten dan kan je altijd even contact opnemen met Bert Noorbeek, bert.wva@gmail.com, tel.06 – 26 54 04 48.

 
 

Wat doe je tegenwoordig?

Ik: Ach ik ben vrijwilliger bij Werkvinden.

Oh, je had zulke leuke hobby’s, waarom dat dan?

Met een grapje maak ik mij er meestal van af.  Je kunt wat vaag mompelen over “iets bijdragen aan de maatschappij”, ik wijs Sint Petrus aan als schuldige.  Voor de niet-ingewijden: Petrus bewaakt de hemelpoort. Hij controleert, zeg maar, de onderbouwing van jouw aanspraak op een plekje in de hemel.

Ik stel me zo voor: In de (verre) toekomst kom ik aan bij St Petrus, en hij vraagt: wat heb je zoal gedaan?

Zeg ik: “hard gewerkt, me goed gedragen (in alle eerlijkheid valt hierover te discussiëren), lief geweest voor vrouw en kinderen en ben nu lief voor de geraniums. Sterker nog, de hele tuin krijgt liefde.”

“Mooi, zegt Petrus, wacht maar even op het bankje hier.”

Dan komt de volgende zich al melden. Hij antwoordt Petrus met: “ik heb me heel goed gedragen en collecteer nu voor goede doelen. Totdat jij ertussen kwam”. “Prima”, zegt Petrus, “ga maar naar binnen”. En de volgende: ”ik hou van mensen en heb velen een kans gegeven. Nu zit ik bij Werkvinden.” “Das mooi”, zegt Petrus, “ga naar binnen, er is nog een plekje vrij op de eerste rij.”

Na veel cliënten herinnert Petrus zich mij ineens en zegt: Sorry, je mag naar binnen, het is al vol maar zoek een staanplaatsje ergens achteraan.

Misschien lag het toch anders: bij een groot bedrijf is er ongeveer elke 3 à 4 jaar een reorganisatie. Moet ook wel, de maatschappij verandert, als je niet meegaat word je een V&D en heeft niemand een baan. De essentie van veel reorganisaties is dat er boven op het gewone werk nieuw werk bijkomt én het moet door minder mensen gedaan worden. Dit heet innoveren, maar er vallen mensen buiten de boot. Naarmate ik ouder werd zag ik de boordkant van de boot langzaam dichterbij komen. Lang volgehouden maar eens was het zo ver, ik was geen employee meer.  Mijn werkgever was netjes: ik werd geen (te) oude werkzoekende maar een (te) vroege pensionado. Ik had genoeg te eten maar iets fluistert toch in je oor: ze hadden je niet meer nodig.

Aldus voel ik me ervaringsdeskundige, en probeer bij Werkvinden iets bij te dragen aan de maatschappij én St Petrus blij te maken. En ik leer elke dag bij.

Nog een tip: 20 jaar bij dezelfde werkgever is geen garantie voor de toekomst! Maar er is voor iedereen een toekomst, soms moet je er wel iets voor doen.