Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van WerkVinden Alphen, Gerk Kooy, is er voor alle WerkDoeners die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag zoals:

 • Agressie en geweld
 • Seksuele intimidatie/ongewenste intimiteiten
 • Pesten
 • Discriminatie

De vertrouwenspersoon van is er om in vertrouwelijke sfeer en onder geheimhouding een probleem te bespreken en samen naar een oplossing te zoeken.

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • Het verzorgen van eerste opvang van WerkDoeners die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
 • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
 • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden.
 • Het desgewenst begeleiden, als de WerkDoeners de zaak aan de orde wil stellen bij het bestuur van de Stichting WerkVinden Alphen.
 • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
 • Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
 • Het adviseren en ondersteunen van het bestuur van de Stichting WerkVinden Alphen bij het voorkomen van ongewenst gedrag.
 • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van WerkDoeners en heeft een geheimhoudingsplicht.

 

Gerk Kooy
06-50866182
vertrouwenspersoon@werkvindenalphen.nl

Gerk Kooy“Mijn naam is Gerk Kooij en ik ben door WerkVinden gevraagd om deze rol te vervullen. Van origine ben ik bedrijfsmaatschappelijk werker en goed op de hoogte van de sociale kaart. Zo nodig kan ik doorverwijzen naar iemand die gespecialiseerd is op een bepaald gebied.”

Share This