Voor de introductiecursussen MS Word en Excel veronderstellen we bij cursisten:

  1. Enige kennis van software-toepassingen, zoals: kunnen omgaan met de Windows Verkenner, een tekstverwerker en een spreadsheet
  2. Enige computervaardigheid, zoals: om kunnen gaan met een muis en een toetsenbord
  3. Nederlandse teksten kunnen lezen en begrijpen

Hoe computervaardig je bent, kun je controleren door onderstaande tien vragen te beantwoorden. Hiervan moet je er zes, liefst meer, goed beantwoorden. Onderaan vind je de antwoorden.

Vragen

1. Waarvoor gebruik je een USB?
A. om stations (drives) en partities op je computer aan te maken
B. om bestanden in de Cloud op te slaan
C. om bestanden buiten de computer op te slaan
D. om naar een bepaalde website te gaan

2. Waarvoor gebruik je het paperclip-icoontje?
A. om een afbeelding te bewerken
B. om een bestand bij te sluiten in een e-mail
C. om bestanden te downloaden van een website naar je computer
D. om foto’s te ‘zippen’ in één groot verzamelbestand

3. Welke van de volgende begrippen is een applicatie of toepassing?
A. MS Windows
B. macOS
C. Android
D. MS Explorer

4. Wat is waar over een tabel?
A. een tabel bestaat uit kolommen, rijen en cellen
B. een tabel bestaat uit kolommen en regels
C. een tabel bevat altijd cijfers
D. een tabel bevat gegevens, gegroepeerd in alinea’s

5. Welk programma gebruik je op een Windows-computer om te zoeken èn om mappen aan te maken?
A. MS Outlook
B. Gmail
C. MS Explorer of Verkenner
D. MS Word

6. Met de toetsencombinatie <Ctrl+v> kun je eerder gekopieerde of geknipte gegevens:
A. printen
B. plakken
C. kopiëren
D. knippen

7. Welke van de volgende begrippen is géén browser?
A. Google Chrome
B. Microsoft Internet Explorer
C. Microsoft Excel
D. Firefox

8. www.werk.nl, www.indeed.nl en www.microsoft.com zijn:
A. websites
B. software tools
C. browsers
D. applicaties

9. Welke van de volgende wachtwoorden is het sterkst?
A. 12345678
B. 98.Zero@
C. X-ray
D. Password123

10. Waaraan herken je het best een zogenaamde ‘phishing mail’?
A. De mail bevat een verzoek om een factuur van een bekende leverancier met spoed te betalen, blijkt bij het doorlezen van de mail.
B. De mail bericht dat je iets hebt gewonnen, zie je in de onderwerptekst van de mail over jouw deelname aan een loterij.
C. De mail bevat een link met een webadres dat niet past bij die mail of de afzender, zie je als je de muis erover beweegt.
D. De mail bevat een bijlage en dat is altijd verdacht.

De juiste antwoorden