1. Waarvoor gebruik je een USB?
A. om stations (drives) en partities op je computer aan te maken
B. om bestanden in de Cloud op te slaan
C. om bestanden buiten de computer op te slaan
D. om naar een bepaalde website te gaan
Het juiste antwoord is C.

2. Waarvoor gebruik je het paperclip-icoontje?
A. om een afbeelding te bewerken
B. om een bestand bij te sluiten in een e-mail
C. om bestanden te downloaden van een website naar je computer
D. om foto’s te ‘zippen’ in één groot verzamelbestand
Het juiste antwoord is B.

3. Welke van de volgende begrippen is een applicatie of toepassing?
A. MS Windows
B. macOS
C. Android
D. MS Explorer
Het juiste antwoord is D. MS Explorer (de Verkenner) is hier de enige applicatie of toepassing, de overige zijn besturingssystemen.

4. Wat is waar over een tabel?
A. een tabel bestaat uit kolommen, rijen en cellen
B. een tabel bestaat uit kolommen en regels
C. een tabel bevat altijd cijfers
D. een tabel bevat gegevens, gegroepeerd in alinea’s
Het juiste antwoord is A.

5. Welk programma gebruik je op een Windows-computer om te zoeken èn om mappen aan te maken?
A. MS Outlook
B. Gmail
C. MS Explorer of Verkenner
D. MS Word
Het juiste antwoord is C. MS Explorer ofwel de Verkenner gebruik je om te zoeken en om mappen aan te maken. MS Outlook en Gmail zijn mail-programma’s en MS Word is een tekstverwerker.

6. Met de toetsencombinatie <Ctrl+v> kun je eerder gekopieerde of geknipte gegevens:
A. printen
B. plakken
C. kopiëren
D. knippen
Het juiste antwoord is B. Plakken doe je met <Ctrl+v> (printen met <Ctrl+p>, kopiëren met <Ctrl+c> en knippen met <Ctrl+x>)

De juiste werkvolgorde is:
1. Selecteer iets.
2. Druk op <Ctrl+x> voor knippen of verplaatsen òf druk op <Ctrl+c> voor kopiëren.
3. Ga naar de plek waar dat ‘iets’ moet komen.
4. Druk op <Ctrl+v> voor plakken.

7. Welke van de volgende begrippen is géén browser?
A. Google Chrome
B. Microsoft Internet Explorer
C. Microsoft Excel
D. Firefox
Het juiste antwoord is C. Microsoft Excel is geen (internet) browser maar en applicatie of toepassing. De andere zijn browsers.

8. www.werk.nl, www.indeed.nl en www.microsoft.com zijn:
A. websites
B. software tools
C. browsers
D. applicaties
Het juiste antwoord is A. 

9. Welke van de volgende wachtwoorden is het sterkst?
A. 12345678
B. 98.Zero@
C. X-ray
D. Password123
Het juiste antwoord is B.

’98.Zero@’ is het sterkste wachtwoord omdat het een combinatie is van cijfers, hoofd- en kleine letters èn speciale tekens. (Niet C omdat dit wachtwoord geen cijfers bevat en vrij kort is. Niet D omdat dit wachtwoord geen speciale tekens bevat en nogal voor de hand ligt.)

10. Waaraan herken je het best een zogenaamde ‘phishing mail’?
A. De mail bevat een verzoek om een factuur van een bekende leverancier met spoed te betalen, blijkt bij het doorlezen van de mail.
B. De mail bericht dat je iets hebt gewonnen, zie je in de onderwerptekst van de mail over jouw deelname aan een loterij.
C. De mail bevat een link met een webadres dat niet past bij die mail of de afzender, zie je als je de muis erover beweegt.
D. De mail bevat een bijlage en dat is altijd verdacht.
Het juiste antwoord is C. De mail bevat een link met een webadres dat niet past bij die mail of de afzender, zie je als je de muis erover beweegt. (Niet A omdat het om een bekende factuur kan gaan van een betrouwbare afzender. Niet B omdat dit een logisch gevolg kan zijn van jouw deelname aan een loterij en anders misschien ‘spam’ is. Niet D omdat niet elke bijlage verdacht hoeft te zijn. Dit is mede afhankelijk van hoe betrouwbaar de afzender is.)

Gebakken door de Webbakkerij © 2021