De economie draait op volle toeren, Brexit lijkt geregeld te worden en de werkloosheid is gehalveerd. Mooie ontwikkelingen…

Alle organisaties en instanties die werkzoekende Alphenaren helpen, merken dat ook. WerkVinden ziet het aantal inschrijvingen en deelnemers ook fors dalen. Dat is op zich prima maar soms best lastig. Tegelijkertijd zien we dat de werkloze 50-plusser het steeds moeilijker krijgt en dat was voor WerkVinden de reden om onze koers aan te passen en meer te focussen op de 50-plusser.

Voor de nieuwe 50-plus focus is door een aantal teams veel werk verricht om te inventariseren waar behoefte aan is en te starten met het ontwikkelen van het (vernieuwde)nieuwe aanbod. De inventarisatie is afgerond en we zijn nu bezig om een 5-tal aanbod speerpunten te ontwikkelen zoals een workshop over ‘pensioenen en AOW’ waarin wordt uitgelegd hoe je als 60 jarige je pensioen naar voren kunt halen. Of de workshop van afgelopen week waarin de HR manager Martijn Zandvliet duidelijk maakt hoe er naar de 50-plusser wordt gekeken en wat je zelf kan veranderen. Er is nog veel meer in het verschiet en daar starten we begin 2019 mee. Ook is er inmiddels een nauwe  samenwerking met de Bibliotheek t.a.v. de maandelijkse Walk & Talk en dat veroorzaakt weer deelname en enthousiasme bij ‘wandelingen’ en ‘koffiedrink sessies’.

Het bestuur heeft in 2018 de koers aangepast richting 50-plus, maar het concreet maken dat liep niet altijd op rolletjes en vertraagde. Ook kregen we te maken met vertrekkende bestuursleden omdat ze geen tijd meer hadden om vrijwillig voor WerkVinden Alphen aan de slag te gaan.  Ingrid Reinhout heeft na de zomer het bestuur verlaten en communicatie is overgenomen door ‘een communicatieteam’ bestaande uit bestuursleden Nico Moen, Bert Noorbeek en Michael Scholte. Sinds het vertrek van de voorzitter (Peter van der Veer) is het voorzitterschap in roulatie waargenomen door de andere bestuursleden. Daarnaast stopt Frans Veraart, die secretaris is, i.v.m. zijn drukke baan m.i.v. januari 2019.

Oproep!

Nu zetten we alle zeilen bij om met spoed een nieuwe voorzitter te vinden evenals een nieuwe secretaris.
Klik hier voor het profiel van deze vacatures en stuur die profielen door naar geïnteresseerden. Des te sneller is het bestuur weer op orde en kunnen we in volle vaart verder!

We sluiten het verander jaar 2018 af met vertrouwen in de toekomst, dat we veel werkzoekende Alphenaren blijven helpen bij het zoeken naar werk.

Fijne december maand.

Het Bestuur
Ernst Leslie-Miller,  Nico Moen, Bert Noorbeek,  Michael Scholte, Frans Veraart, Roy Wijnberg

 

Share This