Vooralsnog geven de richtlijnen van de overheid en het RIVM ten aanzien van de verspreiding van het Corona virus geen aanleiding om activiteiten van WerkVinden Alphen uit te stellen of te annuleren. Maar WerkVindenAlphen volgt de actualiteit op de voet en zal via mail of de Facebook pagina communiceren wat de actuele stand van zaken is.

Share This