Op 10 juli hebben we onder het genot van een drankje en een hapje een de  zomerperiode ingeluid voor WerkVinden Alphen. Het Bestuur heeft deze gelegenheid aangegrepen om een update te geven over de koerswijzigingen en hoe we hier weer sterk uit denken te komen. Voor diegene die dit gemist hebben, kunnen de update hieronder lezen.

Organisatie

Eind vorig jaar werden we geconfronteerd met een financieel onhoudbare situatie. De subsidies waren opgedroogd, inkomsten uit activiteiten liepen snel terug, , minder nieuwe leden en deelnemers aan workshops want de economie trok, echter onze uitgaven bleven gelijk (voornamelijk huisvesting). Daarom hebben we toen een aantal besluiten moeten nemen:

  1. We gaan door in een andere vorm: Huisvesting herzien
  2. We hebben deze punten inmiddels gerealiseerd

We zijn ook gestart met het in kaart brengen van onze doelgroep, aanbod en omgeving.

  1. Middels een verkenning zijn we ons gaan richten op de complexe materie rond de werkzoekende 50+ en zijn mogelijke werkgever.
  2. Echter daarvoor moeten we ons productaanbod herzien en ontwikkelen. Dat proces vindt momenteel plaats. Dat is echter minder makkelijk gedaan dan gezegd en is nu in handen van een werkgroep.
  3. We ondervinden gelukkig  dat de gekozen richting met het nieuwe aanbod positief wordt ontvangen en dat de belangeloze en persoonlijke  benadering die WVA biedt, ons uniek maakt. Dat moeten we beter gaan benutten middels samenwerkingsverbanden binnen de gemeente Alphen aan den Rijn.

Het bestuur is genoodzaakt – door enkele wijzigingen – zich te gaan heroriënteren op onze bestuurlijke taken en verantwoordelijkheden. Daarover zullen we jullie later verder informeren.

We zijn aan het verbouwen, maar de winkel blijft gewoon open.

Programma aanbod

Het is nu wel vakantietijd maar de werkzaamheden bij WerkVinden gaan gedurende de zomermaanden, dankzij de hulp van Raymond en Erwin, gewoon door. Dinsdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur kun je bij ons terecht voor een goed CV, een mooi LinkedIn profiel of een goede sollicitatiebrief.
Daarnaast zijn wij hard bezig het programma aanbod voor 2018 af te ronden en dit willen wij tijdens de Walk en Talk in de bibliotheek van Alphen aan de Rijn op 4 september presenteren. Een heel interessant aanbod voor ieder.

Voor nu wensen wij een ieder een fijne vakantie en voor diegenen die niet gaan, weet dan, wij zitten op dinsdagochtend voor je klaar in het gebouw van IFlow op het Europaplein.

Evenementen

De Evenementen commissie is het afgelopen half jaar niet erg actief geweest. Dat had zeker te maken met de verhuizing. We misten ons honk, waar we in het verleden veel bindende activiteiten/borrels/ lunches hebben kunnen organiseren. Maar na de zomervakantie gaan we fris van start met een geheel nieuwe activiteit. We werken samen met de bibliotheek. De nieuwe Walk&Talk is een samenwerking tussen de Bibliotheek Rijn en Venen en WerkVindenAlphen en gebaseerd op het beproefde concept van de Walk&Talk. Dit concept draait al enige jaren met veel succes bij een groot aantal bibliotheken.
We starten gezamenlijk met een kopje koffie/thee en daarna komt een spreker ons vertellen over hoe we veel meer kans hebben om werk te vinden. Daarna is er tijd om te netwerken. Iedereen is welkom op dinsdag 4 september om 9.30 uur voor de 1e nieuwe Walk&Talk.

Privacywetgeving

Per 25 mei is een nieuwe wet op gegevensbescherming , de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), in heel Europa in werking getreden. De AVG is ontworpen om de privacywetgeving in heel Europa op één lijn te brengen en verfijnt de transparantievoorschriften voor de manier waarop bedrijven en organisaties hun gegevensverwerking beschrijven.

Ook wij hebben aanpassingen moeten doorvoeren, zoals het verbeteren en beveiligen van de persoonsgegevens. van de beveiliging van onze website en het verbeteren van het privacy beleid. Na opzetten nieuwe persoonsregistratie is het up to date houden van de gegevens ook zeer belangrijk maar ook noodzakelijk volgens AVG. We zijn dan ook met een ledenbewaking gestart die hiervoor zorgt en welke wordt uitgevoerd door de Gastvrouwen, waar we deze dames, Charlotte, Iris en Liesbeth zeer erkentelijk voor zijn..

Website

Door de eerdere naamswijziging was ook de website wijziging nodig. Ook hier zijn direct de AVG richtlijnen opgepakt, zoals secure dataverkeer en de persoonsregistratie voor de nieuwsbrief. Uiteindelijk is dit, hetzij met wat vertraging, allemaal gelukt dankzij de inspanningen van het ICT team, Hermo en Paul, alsmede de ontwikkelaar Paola.. Suggesties ter verdere verbetering zijn altijd welkom aan ict@werkvinden.nl

Externe betrekkingen

Samenwerking met andere partijen is een essentieel onderdeel van onze strategie, met als doel onze aangesloten werkzoekenden optimaal te kunnen ondersteunen. Wat in 2017 is ingezet, heeft zijn vervolg gekregen in 2018. Waar al contacten waren met bv Gemeente, UWV en de Bibliotheek, zijn deze uitgebreid met een aantal instanties die zich bezighouden met het begeleiden van de 50-plusser naar werk. Voor ons belangrijk om een vaste plek te verwerven binnen dit maatschappelijke segment, om ideeën en informatie uit te wisselen en gezamenlijke activiteiten tot stand te brengen.
Een voorbeeld hiervan is de hernieuwde samenwerking met de Bibliotheek om de maandelijkse “Walk en Talk” bijeenkomsten nieuw leven in te blazen. Bijeenkomsten die in september weer van start gaan.

Verder zijn er besprekingen met bv Rijnvicus en het Serviceplein voor het doorverwijzen van werkzoekenden, met het Ministerie van SvW, de politieke partij 50+ en de Alphense wethouder Han de Jager. Dit alles om ons goed op de kaart te zetten en samenwerking te bewerkstelligen.
Daarnaast onze gesprekken met Tom in de Buurt om mogelijk vrijwilligers te helpen een sollicitatie kennisprogramma te doorlopen ten behoeve van vrijwilligerswerk. En niet te vergeten contacten met werkgevers om de kloof tussen werkgever en werkzoekende te verkleinen.

Kortom een hoeveelheid aan activiteiten die ons zullen helpen WerkVindenAlphen een mooi toekomst te geven.

Financiën

Het eerste halfjaar van 2018 is met een positief resultaat afgesloten, waarbij vastgesteld kan worden dat de noodzakelijke maatregel, de kosten in evenwicht te brengen met de inkomsten, de juiste is geweest. Wel moesten wij hierdoor noodgedwongen de Zuidpoolsingel verlaten en hebben een vaste plek gevonden bij iFlow.

Ook gedurende de 2e helft van dit jaar blijven wij zoeken naar alternatieve huisvesting. Er zijn contacten met verschillende partijen. Zodra concrete afspraken gemaakt zijn, komen wij hierop terug. Vooralsnog kunnen wij onze vaste stek bij iFlow behouden.

De financiële vooruitzichten voor het hele jaar 2018 zijn gunstig, mede door de ontvangen donaties van de Kringloop en Lions Rhijnhart en de toezeggingen van onze sponsoren.  Ondanks teruglopende inkomsten uit workshops, trajecten, trainingen etc, verwachten wij, mede dankzij de donaties en sponsorbijdragen, het jaar positief te kunnen afsluiten. Hierdoor kunnen wij onze financiële reserve, die nodig is om zwakkere periodes te overbruggen, verder uitbouwen en zijn wij in staat onze ondersteuning aan onze focusgroep voort te zetten.

 

 

 

Share This