In juli hebben we weer een nieuwe workshop. Dit keer over de Sociale Voorzieningen waar je mee te maken krijgt als je werkloos bent geworden. Belangrijk voor ieder die er mee te maken heeft, of krijgt.

New_Product.jpgMet welke regelingen (sociale voorzieningen) heb je te maken als je werkloos bent of werkloos wordt. Je hebt al
veel informatie van diverse instanties gekregen of gelezen, maar dat is toch best veel om allemaal makkelijk te
ontrafelen.
De WW wordt in deze workshop uitgebreid toegelicht en er wordt ingegaan op diverse details zoals
rechten en plichten, welke inkomsten wel/niet worden gekort, met welk instanties je te maken krijgt en waar je
op moet letten. Ook wordt ingegaan op ‘loonkosten voordelen’ en ‘no risk polis’, voordelen voor jouw eventueel toekomstige werkgever, die je in een solliciatiegesprek kan meenemen.
Naast de WW worden ook de IOAW en IOW, alsmede de participatiewet regelingen (bijstand) toegelicht, die zeker voor de doelgroep 50+ van belang zijn. Ook wordt je op de hoogte gebracht van de laatste wijzigingen in de regels voor werkzoekenden. Kortom, een goed tototaalbeeld van de sociale voorzieningen voor als je werkloos bent of dreigt te worden. De workshop wordt gegeven door Theo Gennes van het FNV en is voor leden van die vakbond gratis.

Voor meer informatie hierover en inschrijven zie de workshop “50+, Werkloos en Sociale Voorzieningen“.

Share This