‘Personeelstekorten nu in bijna alle sectoren’ (bron FD©)
De lijst met moeilijk vervulbare vacatures van het UWV groeit maar door. Toch spreekt de uitvoeringsinstantie nog niet van krapte.

Drie strategieën
Timmerman is maar een van de beroepen op de steeds langere lijst met moeilijk vervulbare vacatures die uitkeringsinstantie UWV heeft gepubliceerd. Automatisering of robotisering is ook maar een van de manieren waarop werkgevers de tekorten op de arbeidsmarkt het hoofd kunnen bieden. Door intensiever te werven of de functie-eisen en arbeidsvoorwaarden aan te passen, is de oplossing soms snel gevonden, stelt het UWV.
Als dat niet helpt, zijn er globaal drie strategieën die werkgevers kunnen toepassen: 1) een beroep doen op nieuw talent van binnen of buiten de organisatie, 2) werkprocessen anders organiseren of 3) trachten huidig personeel langer vast te houden door ze te binden en te boeien.

Paniek
Hoewel een overschot aan banen politiek gezien nog altijd aantrekkelijker is dan drommen werklozen, is de situatie op de arbeidsmarkt volgens Wouter Koolmees (minister) aanleiding voor paniek. Bijna een op de vijf bedrijven komt mensen tekort, twee keer zo veel als een jaar geleden. Het UWV relativeert die paniekstemming enigszins. De schaarste aan personeel wordt inderdaad groter. Maar de instelling legt er de nadruk op dat de arbeidsmarkt nog steeds niet zo groot is als tien jaar geleden.

Krapteberoepen
In een toelichting zegt het UWV dat de krapte zich concentreert in bepaalde segmenten. Maar het overzicht van krapteberoepen, maakt duidelijk dat er maar weinig segmenten overblijven waar werkgevers achterover kunnen leunen, omdat zich toch wel voldoende mensen aanbieden. Een breed scala van sectoren, van bouw tot en met onderwijs, heeft nu te maken met personeelstekorten.
Zelfs in een krimpende sector als de financiële dienstverlening is het moeilijk om aan bepaalde specialisten te komen. Accountants, belastingadviseurs en inkopers (bij de overheid) kunnen zo aan de slag. Ten opzichte van de vorige meting valt verder op dat callcenters moeilijk aan mensen kunnen komen. Met de toenemende krapte zit ook de vraag naar recruiters in de lift.
Het UWV stipt verder aan dat er ook grote tekorten zijn of dreigen in de kinderopvang. In de zorg is er niet alleen vraag naar verpleegkundigen, maar ook naar bepaalde medische specialisten, zoals geriaters en psychiaters. Het is ook moeilijk om aan bedrijfs- en verzekeringsartsen en klinisch psychologen te komen.

Zie ook de Lijst met 100 Krapteberoepen

Nico Moen
WerkVinden Alphen
Bestuurslid Externe Betrekkingen

Share This