Voor het eerst meer dan 9 miljoen werkenden (CBS, statistisch bulletin 2020,02 ©)

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17 duizend per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden gedaald met gemiddeld 7 duizend per maand naar 302 duizend in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. UWV registreerde eind december 223 duizend lopende WW-uitkeringen.

4,0 miljoen mensen hadden in december 2019 om uiteenlopende redenen geen betaald werk. In december waren er 302 duizend werklozen. Hiermee is het aantal werklozen eind 2019, na een lichte stijging in de loop van het tweede en derde kwartaal, weer vrijwel gelijk aan het aantal werklozen aan het begin van het tweede kwartaal. Ook het werkloosheidspercentage is vergelijkbaar. In december was dat  3,2 procent, tegen 3,3 procent in april en mei. In de tussenliggende maanden steeg het percentage naar 3,5. Dat het werkloosheidspercentage in december 2019 lager ligt dan in april en mei van dat jaar, terwijl er ongeveer evenveel werklozen waren, komt doordat de beroepsbevolking gegroeid is.

Bouwvakkers

UWV: WW daalt nog steeds

Eind december 2019 telde UWV 223 duizend lopende WW-uitkeringen. Dat is 1,9 procent minder dan vorige maand (228 duizend). Eind 2018 waren er nog 263 duizend WW-uitkeringen. Dat komt neer op een afname met 15 procent. In alle beroepsgroepen daalde de WW. De grootste afname is zichtbaar bij agrarische beroepen (–21 procent), zorg- en welzijnsberoepen (–19,1 procent) en pedagogische beroepen (–18,2 procent).

UWV: WW nam sterk af onder 50-plussers

Het aantal WW-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018. In december 2019 verstrekte UWV bijna 46 procent van de WW-uitkeringen aan 50-plussers. Een jaar geleden was dat nog 49 procent. Zowel de gunstige situatie op de arbeidsmarkt, waardoor het voor werkzoekenden makkelijker is om een baan te vinden,  als het stapsgewijs afbouwen van de maximale duur van de WW naar 24 maanden dragen hieraan bij.

Voor het gehele CBS verhaal klik hier.

Share This